Bole toh!

“Bole toh, main Salman Khan, Yeh Shahrukh Khan!”  #littlehumans

Credit: Anushka Patel Nipa Bhansali